РАЗВЪРЗВАНЕ на ХОРА и техните ФИНАНСИ

В името на Исус, и смъмрям Сатана и всички негови демони и заповядвам да развържат мен, семейството ми, финансите ми и приятелите ми и спрат всички проклятия, дразнения, магии, заклинания …

Арменската диаспора и началото на Петдесятното движение в България

Съществуват определени прецедентни фактори в историята на Петдесятното движение в България, а и в българския протестантизъм като цяло, които са неразривно свързани с протестантската вяра разпространена в арменската диаспора у …