РАЗВЪРЗВАНЕ на ХОРА, БЛИЗКИ и ОБКРЪЖЕНИЕ

Разчупвам всяко зло душевно връзване с всеки по линия на семейството ми и всеки близък, който ми влияе с дух на Езавел и Ахав. (изреди имена ако ги знаеш) Връзвам духовете на пасивност и моля Святия дух да ми напомни за всеки инцидент или личност, които биха помогнали да се разчупят всички зли душевни връзки. Прощавам на тези хора и моля освобождение от скрити емоции в името на Исус. Небесни Отче, моля те изпрати ангели да изобличат и изведат насила всеки зъл дух, който идва до мен чрез врата отворена от духове на Езавел или Ахав в споменатите хора. Затварям всички тези врати и моля възстановяване на душата ми (Псалм 23). Езавел, ние атакуваме и унищожаваме всички области на контрол които държиш. В името на Исус, развързваме духа на Илия върху теб до пълното ти поражение.

Leave a Reply