РАЗВЪРЗВАНЕ на ХОРА и техните ФИНАНСИ

В името на Исус, и смъмрям Сатана и всички негови демони и заповядвам да развържат мен, семейството ми, финансите ми и приятелите ми и спрат всички проклятия, дразнения, магии, заклинания и т.н., които хвърлят срещу нас. Заповядвам ти, Сатана, и всички твои зли духове да развържете мен, семейството ми и всичко което си откраднал от нас (щастлив брак, финанси, работа, семейство и служение). Разчупваме всички демонични сили от финансите ни в името на Исус.

Заповядвам ти да спреш да ни ограбваш от благословията и да блокираш Божията съвършена воля за нашия живот. Отказвам да ти позволя да крадеш от нас каквото и да е. Господи, ако има отворена врата в живота ни която врага използва, моля те да ни я покажеш и помогнеш да я затворим в името на Исус. Амин!

Заповядвам да развържеш всички природни ресурси, земя, животни, пари или финанси които ни се дължат и всички неща, които си откраднал от нас които са наши чрез благословението на Исус. Моля те, Господи, да ни възстановиш всяко нещо, което Сатана или демоните са откраднали от нас. Амин!

Leave a Reply