Четвероевангелие, Деяния, Послания, Апокалипсис (Нов български превод на Библията)

  • Нов български превод на протестантската Библия
  • Най-близкия до гръцкия оригинал български текст на Новия завет
  • Буквално преведен от последното текст-критичното издание на Nestle-Aland
  • Първи пълен превод от Цариградската Библия до днес
  • Подробен апаратус с преводаческа анотация
  • Паралелно издание и коментарни бележки онлайн

3 thoughts on “Четвероевангелие, Деяния, Послания, Апокалипсис (Нов български превод на Библията)

Leave a Reply