GRACE INTERNATIONAL | ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БЛАГОДАТ

Bulgarian Church of God in Chicago | Българска божия църква в Чикаго

Facebook Youtube

Как да купя Българска Библия в интернет от чужбина?

1940 1871 MAT Mark luka john john Bulgarian Prayer New Testament Bulgarian Prayer New Testament Bulgarian Prayer New Testament

РАЗВЪРЗВАНЕ на ХОРА и техните ФИНАНСИ

В името на Исус, и смъмрям Сатана и всички негови демони и заповядвам да развържат мен, семейството ми, финансите ми и приятелите ми и спрат всички проклятия, дразнения, магии, заклинания …