GRACE INTERNATIONAL | ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БЛАГОДАТ

Bulgarian Church of God in Chicago | Българска божия църква в Чикаго

Facebook Youtube
image-gallery2

Арменската диаспора и началото на Петдесятното движение в България

Съществуват определени прецедентни фактори в историята на Петдесятното движение в България, а и в българския протестантизъм като цяло, които са неразривно свързани с протестантската вяра разпространена в арменската диаспора у …